office@cartoflex.co.rs

+381 18 46 53 087 +381 18 200 260+381 18 200 261

Pon - Pet : 07:30 - 15:30, Sub : 08:00 - 14:00

Ekologija

Firma Cartoflex od osnivanja nastoji da svoju proizvodnju u što većoj meri prilagodi principima očuvanja životne sredine. To se ogleda u korišćenju materijala iz obnovljivih izvora. Papir koji predstavlja 99% naše sirovine za rad dobijen je direktno iz procesa reciklaže, a lepak je napravljen od prirodnih materijala na bazi vode. Naš cilj je da dosledno unapređujemo svoju tehnologiju i kvalitet i da klijentu pružimo najbolju uslugu bez ikakvih ustupaka od svog ekološkog pristupa. Osim toga, jedan od naših glavnih ciljeva je da edukujemo potrošače da na tržištu postoje potpuno ekološke zamene za konvencionalna pakovanja koja su do sada bila u upotrebi, a koja se baziraju na veštačkim materijalima (stiropor i pvc).

Reciklaža papira i kartona ima višestruke koristi po životnu sredinu. Pored očuvanja šuma, u pogledu potrošnje energije uštedi se i do 60 % i do 15 % manje vode nego kada bi taj proizvod dobijali iz prirodnog materijala. Značajna korist je i u smanjenju emitovanja gasova staklene bašte kao i manjem zagađenju.
  • Reciklažom jedne tone papira spašava se 17 stabala drveta
  • Reciklažom jedne tone papira štedi se 32.000 litara vode
  • Reciklažom jedne tone papira štedi se 4.200 kW električne energije
  • 16% novca utrošenog za kupovinu rezličitih proizvoda odlazi na ambalažu koja u najvećem broju slučajeva odmah po kupovini biva bačena u smeće
  • Za proces reciklaže potrebno je 40 odsto manje energije nego za proizvodnju papira od celuloze, dok je emisija zagađujućih materija u vazduhu za oko 75 odsto manja u odnosu na proizvodnju hartije od primarnih vlakana, odnosno, celuloze.